Сэргээгдэх эрчим хүчний станцууд

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторингийн мэдээлэл

Сүүлийн жилүүдэд баригдсан нар, салхины цахилгаан станцуудын товчоо

Аймаг, сум Тодорхойлолт (төрөл, хүчин чадал, төсөвт өртөг) Захиалагч ба гүйцэтгэгч компани Үр дүн, одоогийн байдал
Баянхонгор аймгийн Баян-Өндөр сум Нар, салхи хосолсон станц150 кВт-ын хүчин чадалтай Захиалагч: Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв Гүйцэтгэгч: ’Баян констракшн’’ ХХК  нь 12 сэнснээс 9 сэнс ажиллагаагүй. Мөн нарны 2 дэлгэц хагарсан байгаа. Өдөрт 14 цаг цахилгаан, эрчим хүчээр хангаж байгаа.
Баянхонгор аймгийн Баянцагаан  сум Нар, салхи хосолсон станц150 кВт-ын чадалтай Захиалагч: Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв Гүйцэтгэгч: “Баян констракшн” ХХК 12 сэнснээс 8 сэнс ажиллагаагүйн дээр  нарны станцын контроллер шатсан.
Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сум Нар,салхи  хосолсон станц150 кВт-ын чадалтай Захиалагч: Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв Гүйцэтгэгч: ’Баян констракшн’’ ХХК 12 сэнснээс 7 нь ажиллахгүй. Нарны цахилгаан станц нь хэвийн ажиллаж сумыг өдрийн 7 цаг цахилгаан эрчим хүчээр хангаж байгаа ажээ.
Говь-Алтай аймгийн Алтай сум Нарны станц 200 кВт-ын чадалтай Захиалагч: Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам, Эрчим хүчний газар, Дэлхийн банкны Хөдөөгийн цахилгаан хангамжид сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах төсөл Гүйцэтгэгч:БНХАУ-ын “Kyocera (Tianjin) sales & trading corporation” ХХК Хэвийн ажиллаж байна.
Говь-Алтай аймгийн Бугат сум Нарны цахилгаан станц,         60 кВт-ын хүчин чадалтай Захиалагч: Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв Гүйцэтгэгч: “Нью Пауэр” ХХК 2010 оны 10-р сарын байдлаар хэвийн ажиллаж, сумыг цахилгаан эрчим хүчээр тасралтгүй хангаж буй ажээ.
Говь-Алтай аймгийн Цогт сумын Баянтоорой баг Нарны цахилааг станц,         100 кВт-ын чадалтай Захиалагч: Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам, Дэлхийн банкны Хөдөөгийн цахилгаан хангамжид сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах төсөл. Гүйцэтгэгч: БНХАУ-ын “Kyocera (Tianjin) sales & trading corporation” ХХК 24 цагийн турш цахилгаан эрчим хүчээр тасралтгүй хангаж байгаа аж.
Говь-Алтай аймгийн Цээл сум Нарны салхи хосолсон цахилгаан станц, 150 кВт-ын чадалтай Захиалагч: Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв Гүйцэтгэгч: “Хүрд” ХХК Ердөө 2 сэнс бүрэн ажиллагаатай. Нарны цахилгаан станц нь хэвийн ажиллаж байгаа хэдий ч батерей цэнэглэлт хангалтгүй.
Дорноговь аймгийн Мандах сум Нарны салхихосолсон цахилгаан станц, 200 кВт-ын чадалтай Захиалагч: Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв Гүйцэтгэгч: “Престиж Инженеринг” 2010 оноос 24 цагаар цахилгаан эрчим хүчээр хангагдах болсон.
Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сум Салхи дизель  хосолсон станц. 150 кВт-ын хүчин чадалтай. Захиалагч: Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв Гүйцэтгэгч: “Монгол алт” компани Агрегат эвсэрсэний улмаас 15 сэнснээс  4 нь ажиллагаагүй.
Дорнод аймгийн Матад сумын төв Нар, салхины хосолсон цахилгаан станц.120 квт-ын хүчин чадалтай Захиалагч: Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв Гүйцэтгэгч: “Баян констракшн’’ ХХК 9 сэнснээс 6 нь ажиллагаагүй.
Завхан айм­гийн Дөрвөлжинсум Нарны станц,150 кВт-ын хүчин чадалтай Энэтхэг улсын санхүүжилтээр баригдсан гэдгээс өөр мэдээлэл алга Зөвхөн айл өрхийн хэрэглээг хангадаг ба сумын төв дэх  эсгийн жижиг үйлдвэрийн хэрэгцээг хангахийн тулд бусад өрхийн хэрэгцээг хязгаарладаг.
Завхан айм­гийнУргамал сум Нарны станц,150 кВт-ын хүчин чадалтай Захиалагч: Эрчим хүчний газар, Дэлхийн банкны Хөдөөгийн цахилгаан хангамжид сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах төсөл  Гүйцэтгэгч:БНХАУ-ын “BP Sun Oasis (Prime) Компани Мэдээлэл алга.
Өвөрхангай аймгийн Богд суманд Салхины цахилгаан станц. 80 кВт-ын хvчин чадалтай. Захиалагч: Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв Гүйцэтгэгч: “АБ Солаар” ХХК Огт ажиллахгүй байгаа.
Өмнөговь аймгийн Манлай сум Нар, салхи хосолсон станц, 150 кВт хүчин чадалтай. Захиалагч: Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв Гүйцэтгэгч: “Үүрэг трэйд” ХК Хяналтын программын гэмтэдын улмаас 12 сэнснээс 5 нь ажиллагаагүй. Нарны цахилгаан станц нь хэвийн ажиллаж байгаа бөгөөд өдөрт 11 цаг цахилгаан эрчим хүчээр хангаж байна.
Өмнөговь аймгийн Сэврэй сум Салхин цахилгаан станц,  70 кВт-ын хvчин чадалтай Захиалагч: Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв Гүйцэтгэгч: “АБ Солаар” ХХК Удаа дараа гэмтэж байсан гэдгээс өөр иодорхой мэдээлэл алга.
Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сум Салхин цахилгаан станц, 100 кВт-ын хүчин чадалтай. Захиалагч: Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв  Гүйцэтгэгч: “Автор” ХХК 2008 онд тус сумыг зүүн бүсийн эрчим хүчний сүлжээнд холбосноор энэ станцыг ердөө 3 жил ашигласан байна. Уг станцыг одоо хаана, хэрхэн ашигладаг талаар тодорхой мэдээлэл алга.
Ховд аймгийн Цэцэг сум Нарны цахилгаан станц, 100 кВт-ын  хvчин чадалтай. Захиалагч: Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв.  Гүйцэтгэгч: “Нью Прогресс” ХХК, “Нью Пауэр” ХХ Хэвийн ажиллаж, сумын төвийг нартай үед өдөрт 14-15 цаг, бүрхэг үед өдөрт 7-8 цаг эрчим хүчээр хангаж буй ажээ.
Хэнтий аймгийн Дадал сум Нарны цахилгаан станц6,8 кВт-ын хүчин чадалтай. Энэтхэг улсын буцалтгүй тусламжаар 95 сая төгрөгөөр баригдсан. Тодорхой мэдээлэл алга.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: